Kategóriák
Kategóriák
  • Kifutó termék
    •  
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a thermo24.hu-n keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató vállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 

A vállalati portál használata

Kérjük Önt, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket, illetve vásárlói tájékoztatónkat és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletalapján. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése szabadon, regisztráció nélkül megtehető.

Megrendelés

Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Partnerünk vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül - 3  munkanap -  nem érkezik meg, akkor a Cégünk ajánlati kötöttsége, illetve a partnerünk vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.  A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A portálon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A vállalati portálon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a vállalati portál felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Cégünk nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a partnerünk elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

A házhozszállítás feltételei

Lásd a Szállítási módok alatt!

A megrendelés törlése:

Kérjük amennyiben rendelést törölni kívánja, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot az info@ravak.hu címen. 

A rendelés megvalósítási ideje:

A webshopban történő vásárlás után kap tőlünk egy rendszerüzenetet, majd 3 munkanapon belül ügyfélszolálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot, amelyben tájékoztatjuk a megrendelés, fizetés, szállítás folyamatáról.

Áruátvétel:

Megrendelő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Megrendelő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

Ha a Címzett szándékosan nem veszi át a megrendelt csomagot, vagy visszautasítja annak átvételét, a küldemény kiszállítási, és visszaszálítási díját kiszámlázzuk!

Amennyiben a szállítási költség nem kerül megfizetésre, úgy jogi úton érvényesítjük követelésünket!

 

Elállás joga (távollévők között létrejött szerződés esetén)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban  e-mail-ben: info@ravak.hu, vagy postán: 1143 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  Amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, illetve egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.  A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Garancia

Vállalati portálunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást.

 

A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A vállalati portálunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

Fizetési feltételek

Webshopunkban történő vásárlás csak előre utalással történik, amelyről a megrendelést követően tájékoztatjuk a vásárlót. A munkatársunktól kapott válaszlevél után, a vásárlónak 3 munaknap áll rendelkezésre, hogy a kapott számlaszámra elutalja a vásárolt termék(ek) ellenértékét. 

Szerzői jogok, adatvédelem

A www.ravak.unas.hu oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Cégünk a vállalati portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

Egyebek

A webáruházunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A portálon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. Cégünk nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnerünket terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosíthatja. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Cégünk jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

Oldalt üzemeltető adatai

Cégnév: RAVAK Hungary Kft.

Cím: 1142 Budapes, Erzsébet királyné útja 125.

E-mail: info [kukac] ravak.hu

Weboldal: http://www.ravak.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: www.ravak.hu adatvédelmi szabályzat

Adószám: 11851202-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-679695

 

 

Adatkezelési szabályzat

Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló!

Kérjük, hogy a www.ravak.unas.hu oldalon történő személyes adatai megadása előtt az alábbi adatkezelési tájékoztatót figyelmesen olvassa el, és annak alapján döntsön személyes adatai megadásáról, illetve a regisztrációja véglegesítéséről.

A webshopban kettő különböző helyen kerülhet sor személyes adatai megadására:

  • hírlevél feliratkozás / regisztráció
  • webshopban történő vásárlás regisztráció (regsiztráció nélkül is tud vásárolni) 

A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában foglaljuk össze az általunk végzett adatkezelések főbb ismérveit, az Ön azzal kapcsolatos jogait, igényérvényesítési lehetőségeit.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alább megadott elérhetőségekeink valamelyikén.

Kérjük továbbá, hogy a már megadott személyes adatait érintő kérdése esetén lehetőség szerint írásban (postai levél vagy e-mail útján) küldje meg kérdését, és egyben adja meg az Ön azonosításához szükséges adatokat is, valamint az elérhetőséget (postai cím, e-mail cím), ahova válaszunkat várja.

Hírlevélhez FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLODÓ adatkezelés

HÍRLEVÉL LEIRATKOZÁSHOZ kapcsolódó adatkezelés (Robinson Lista)

 

 

 

Adatkezelő

 

(azaz aki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)

 

név: RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

cégjegyzékszám: 01-09-679695

(a továbbiakban: „Ravak”)

Elérhetőségek:

postai levelezési cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

e-mail postafiók: info@ravak.hu

telefonszám: +36 1 223 1315

weboldal: www.ravak.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.ravak.hu/adatvedelem

 

Adatkezelés célja

 

(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)

 

 

Az adatkezelő (Ravak) direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

 

 

A direkt marketing célú megkeresésekre adott hozzájárulások visszavonásának rögzítése, és a visszavont személyeknek a hírlevél adatbázisból törölt adatainak külön listán kezelése annak érdekében, hogy ismételt hozzájárulás megadásáig direkt marketing megkereséssel ne keressük őket.

 

 

 

 

Adatkezelési nyilvántartási szám

 

(Az adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentettük, azt a hatóság a feltüntetett számon nyilvántartásba vette.)

 

NAIH-99986/2016.

NAIH-99987/2016.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)

 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.

 

Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és a megfelelő nyilatkozat megadásával, illetve gombra kattintással azt beküldte részünkre.

 

 

A regisztrációs űrlap elérhetősége, ahol a hozzájárulását megadhatja, illetve megadhatta:

 

https://www.ravak.hu/hu/hirlevel-regisztracio

 

A hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással, illetve adatai törlése iránti kérelemmel együtt tudja megadni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. november 24.RAVAK HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
adatkezelő

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

A Black Friday keretein belül a RAVAK Hungary Kft. 2018. november 23-tól kifutó termékeket kínál kedvezményes áron megvételre a
végfelhasználók számára.


A termékek értékesítése kizárólag online felületen történik, és hogy megkönnyítsük az érdeklődők dolgát, pár pontba
összeszedtük, mire érdemes figyelni a vásárlás során.
A termékek itt lesznek megtalálhatók: www.ravak.unas.hu

A termékekről információt chaten, email és telefonon tudunk adni. Amint a vásárló www.ravak.unas.hu oldalra érkezik,
a jobb alsó sarokban található a chatablak, ahol munkatársaink segítenek válaszolni a felmerülő kérdésekre. A chat
elérhető hétköznap 8:00-16:00 óra között.

Email címünk: info@ravak.hu, ahol szintén válaszolunk a kérdésekre.

A leadott rendelést követően a vásárló kap egy automatikus üzenetet a
webshopból. Munkatársunk 3 munkanapon belül visszaigazolja a rendelést, amelyben tájékoztatjuk a vásárlót a fizetési
feltételekről és kap tőlünk egy vásárlási azonosítót.

A megvásárolt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítése előre utalással
történik. Csak abban az esetben tekinthető érvényesnek a vásárlás, ha a
visszaigazolást követően a vásárló 3 munkanapon belül elutalja a termék(ek) ellenértékét a megadott számlaszámra.

A termékek átvétele történhet személyes átvétellel és kiszállítással is. A személyes átvétel a RAVAK Hungary Kft.
kereskedelmi egységében történik, amelynek címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

A Budapestre és a Budapesten kívüli kiszállítás árairól kérjük, hogy tájékozódjon a www.ravak.unas.hu oldalon. A
kiszállítás minden esetben háztól-házig történik.


Sikeres és élményekben gazdag vásárlást kívánunk Önnek!


Üdvözlettel,
a RAVAK csapata
Webáruház készítés